Rigshospitalet
Department of Radiation Biology

Jobs

Speciale indenfor hjernetumorforskning

 

Sted: Strålebiologisk Laboratorium, Finsencentret, Rigshospitalet

Start: Efteråret 2013

Emne: Hæmangiopericytom i hjernen

 

Projekt: Intrakraniel hæmangiopericytom (HPC) er en tumor med oprindelse i pericytterne i det vaskulære netværk. Da sygdommen er sjælden findes der ingen standard for behandling af patienter med denne tumorform. Forsøg med radio- og kemoterapi har kun haft begrænset effekt på overlevelsen og der er derfor behov for at teste alternative strategier. Anti-angiogen terapi hvor dannelse af nye blodkar hæmmes har vist god effekt i andre typer hjernetumorer og kunne derfor potentielt være effektiv i patienter med HPC. Med baggrund i det lave antal patienter vil det dog tage mange år at gennemføre sådanne afprøvninger i klinikken. Formålet med dette projekt er derfor at etablere en præklinisk HPC model og studere effekten af anti-angiogen behandling alene eller i kombination med kemoterapeutika. I studiet vil det blive forsøgt at etablere en HPC xenograft model i mus og en cellekultur og der forventes derfor både en del in vitro og in vivo arbejde, ligesom studiet også vil inkludere de fleste almindelige celle- og molekylærbiologiske teknikker.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerbiologi. Da dyreforsøg er en central del af studiet skal den studerende enten have bestået et dyreforsøgskursus ved påbegyndelse af projektet eller have mulighed for at tage det gennem sit studie relativt hurtigt.

Strålebiologisk Laboratorium:
Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforsknings laboratorium tilknyttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriet primære fokus er hjernetumorer, herunder modeletablering, cancer stam celler og angiogenese.
Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.
Dertil kommer at laboratoriet har et stort netværk til nationale og internationale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.
Yderligere oplysning kan findes på vores hjemmeside: www.radiationbiology.dk

Henvendelse:
Seniorforsker, gruppeleder, PhD Marie Stockhausen, Telefon: 35456309,
E-mail: marie.stockhausen@regionh.dk

Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen, Telefon: 35456303,
Email: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk


 

 

 

The Finsencenter, Section 6321, Copenhagen University Hospital, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, Denmark